GALERIA 04 - Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, pierwsza z dwóch część galerii
     
     
     
     
   
  Fotografie są publikowane za wiedzą i zgodą ich twórców, lub osób będących w posiadaniu praw autorskich do nich, dzięki ich uprzejmości. Osoby te przekazały materiał fotograficzny nieodpłatnie, za co autor witryny składa im serdeczne podziękowania.