GALERIA 02 - dom księdza Twardowskiego, Warszawa, Krakowskie Przedmieście
     
     
     
     
     
   
  Fotografie są publikowane za wiedzą i zgodą ich twórców, lub osób będących w posiadaniu praw autorskich do nich, dzięki ich uprzejmości. Osoby te przekazały materiał fotograficzny nieodpłatnie, za co autor witryny składa im serdeczne podziękowania.