Bibliografia twórczości ks. Twardowskiego
     
   
     
 
 1. Powrót Andersena, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1937 [faktycznie 1936]. Nakład 40 egz. Wznowienia: fragmenty drukowane w NPPN, wyd. l, por. 1986. Wedle niektórych wspomnień poeta sam wykupił nakład i podobno zniszczył (por. Zulinski L., Og. 19S2).

 2. Wiersze, Pallottinum, Poznań 1959, ss. 88. Nakł. 3.000. Współautor ks. Paweł Heintsch, Niepowrotne godziny. Tomik wydany pod wspólną okładką, w bibliotekach rejestrowany jednak jako oddzielna pozycja, zawiera ok. SO wierszy Twardowskiego. Wznowienia: częściowo w PW 1979, NPPN 1986 (i nast. wyd.).

 3. Znaki ufności, S. I. W. Znak, Kraków 1970, ss. 110. Wznowienia: 1971 [rozprzedawane w subskrypcji, nie dociera w ogóle do księgarń, inf. J. Bandrowskiej-Wróblewskiej], (Og. 1979). Przekłady: Ich bitte urn Prosa. Langzeilen, Aus dcm Polnischen iibersetzt von Alfred Loep-fe, w serii Kriterien nr 31, Johannes Verlag, Einsiedein 1973, ss. 86. Wedle informacji E. Rosnera (por. Og. 1992) w r. 1974 tom ten miał w Szwajcarii dwa wydania następne.

 4. Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi, Ilustr. i oprac. graf. J. Skąpski, S. I, W. ?Znak", Kraków 1973, ss. 112. Nakł. 10,000. Wznowienia: 1977 (nakł. 7.000), Nowa wersja książki por. póz. 13, 15. Teksty stały się podstawą spektaklu Jest miłość za nic w Płockim Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego (por. Og. 1991).Przekłady: Langweilig ist es m der Kirche nie, tłum- na niem. T. Mech-tenberg, St. Benno Verlag 1980; Frolich auf dem Weg zu Gott. Ge-schichten nicht nur fur Kinder, tłum. T. Mechtenberg, Styria Verlag, Graz-Wien-Kóln 1980.

 5. Poezje wybrane w serii Biblioteka Poetów Exlibris, wyboru dokonał i wstępem opatrzył Autor, red. J. Bandrowska-Wróblewska, LSW Warszawa 1979, ss. 150. Nakł. 5.000 egz. Wznowienie: 1980. Tu także wstęp Od autora oraz cenna Nota biograficzna. Pismem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 3 II 1970 seria Klub Poetycki 7.wiqzku Socjalistyczne Młodzieży Polskiej, Redakcji "Nowej Wsi'\ Ludowej Spółdzielni Wydawnicze zatwierdzona do działów nauczycielskich bibliotek szkól średnich. Przekłady: niem. Geheimnis des fMcheIns, wybór, przekład i oprac. K. Wolff, St. Benno Yerlag, Lepzig 1981, ss. 110.Wybór ok. 90 wierszy z dotychczasowej twórczości. Posłowie zawiera informacje o życiu i twórczości poety.

 6. Niebieskie okulary, S. I. W. Znak, Kraków 1980, ss. 168. Nakł. 10.000 egz. Zawartość zbliżona do póz. 3 i 5. Wiersz Pan Jezus niewierzących z tego tomu został odbity (1984) w osobnej broszurze przez anonimowe wydawnictwu warszawskie jako ilustrowany druk bibliofilski (w zbiorach Bib!. KUL sygn. CV 4, 1299 Inf. Bibtiogr.).

 7. W kolejce do nieba, wydawca i miejsce wyd. nie podane, [Warszawa 1980], ss. 447. Nakł. nie podany, ok. 1.000 egz. Maszynopis powielany, załączono indeks wierszy. Szereg ineditów i wczesnych utworów, poza tym nigdzie nic drukowanych. Wydanie poza cenzurą poprzedzające NPPN, redaktor nie podany.

 8. Rachunek dla dorosłego, LSW, Warszawa 1982, s. 188. Nakł. 20.000 egz. Z niewielkimi zmianami powtórzenie póz, 5- Tom wydany w stanie wojennym bez wiedzy i zgody poety.

 9. Który stwarzasz jagody. Wiersze wybrane, wyboru dokonał A. Kaliszewski, WL, Kraków 1983, ss. 220. Nakł. 10.000 egz. Wznowienia: wyd. 2 poszerzone 1988, wyd. 3 1990

 10. Rwane prosto z krzaka, b. m., b. r. [1985], Wyd. "Żytnia", 14 kart nib., egz. nr 24. Nakład nie podany. Wyd. w obiegu poza cenzurą.

 11. Rwane prosto z. krzaka, opr. i red. M. Pogłód, P. Wronkowski, G. Ilka, w serii Biblioteka Literacka, Wyd. "Wiedza", Warszawa 1985, ss. 97. Nakład 400 egz.

 12. Na osiołku, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1986, ss. 56. Nakład 50.000 egz. Jako rękopis powielany tomik pod tym samym tytułem wydany przez Literacką Oficynę Sitowa. Kraków. 1987, ss. 37 (28 wierszy przepisanych ręcznie), zapewne w nakładzie bibliofilskim.

 13. Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1937-1985, wybór i oprac. J. Giebułtowicz, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1986, ss. 424. Nakład 25000. Liczne utwory rozproszone, także inedita, Wznowienia: wyd. 2, 1989, ss. 392, nakład 10.000.

 14. Nowy zeszyt w kratkę, Pallottinum, Poznań 1986, ss. 176. Nakład 30.000 egz. Rysunki Drogi Krzyżowej zostały wykonane przez nieznanego autora w XIX w. Nowa redakcja pozycji 4. Wznowienia; póz. 15.

 15. Ks. J. T. Zapisane w brulionie Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1986, ss. 64. Nakład 12.000 egz. Ramki z "Przeglądu Katolickiego" publikowane w okresie 2 XII 19S4 - 24 XI 1985. Obejmują rok liturgiczny B. Kontynuacja w póz. 18, 22.

 16. Patyki i patyczki, ilustracje i okładka J. Ksycińska, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1987, ss. 216.Zawartość: Zeszyt w kratkę (póz. 4), Nowy zeszyt w kratkę (póz. 3), Patyki i patyczki. Wznowienia: wyd. 2, 1988, nakład 30.000 egz. wyd. 3, 1988, nakład 15.000 egz. wyd. 4, 1992, nakład 10.(M)0 egz. Wedle rozmowy poety z G. Leszczyńskim, por. Og. 1991. powinno być aż 7 wyd. do r. 1991. Teksty stały się podstawą spektaklu Jest miłość za nic w Płockim Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego (por. Og. 1991), a także "rodzinne]" inscenizacji Bogusława Kierca (1994).

 17. Droga Krzyżowa. Czternaście przystanków smutnych przed jednym wesołym, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1988,ss. 33. Wznowienia: wyd. 2,1990, nakład 30.000 egz. wyd. 3 pt. Droga Krzyżowa. Czternaście przystanków smutnych przed jednym wesołym. Po/nań 1993, ss. nib, Nakł. 5.000 egz..

 18. Polska litania, ilustr. J. Skąpski, S. I. W. "Znak", Kraków 1988, Nakł. 333 egz. ręcznie numerowanych. Druk bibliofilski. Pierwodruk tekstu: "TP", 1960, nr 40, s. l. Utwór ciągle poszerzany. Ostatnia wersja Polskiej litanii w "Przeglądzie Katolickim", (1990 nr 20-22), także w tomie poezji Trzeba iść dalej..., por. 1994.

 19. Zapisane w brulionie, Wyd. Archid. Warszawskiej, Warszawa 1988. Ramki z "Przeglądu Katolickiego", rok liturgiczny C, kontynuacja póz. 14, wydane pod kryptonimem "ks. J.T.". Wznowienia: WPC 1991, wyd. znacznie zmienione.

 20. Utwory wybrane w wykonaniu autora. Poezja i proza. Edycja Paulińska, Rzym [1988?]. W tle muzyka na flecie w wykonaniu G. Olkiewicza. Nagranie profesjonalne na dwu kasetach magnetofonowych 2 x ok. 45 min. Podano wykaz wierszy i prozy czytanych przez poetę.

 21. Sumienie ruszyło, Wyd. Archidiec. Warszawskiej, Warszawa 1989, ss. 48. Nakład 50.000 egz. Wznowienia: wyd. 2 Sumienie ruszyło i nowe wiersze, Wyd. Archidiec. Warszawskiej, Warszawa 1992, ss. 76. Nakł. 15.000 egz.

 22. Wiaro malutka. Wybór wierszy i wiersze najnowsze, wiersze wybrał J. Baran, Wyd. "Miniatura", Kraków 1989, ss- 64. Część nakładu wydrukowana na papierze pakowym, większa część na białym. Format A7.

 23. Ks. J. T. Zapisane w brulionie. Rok "A", w serii Biblioteka "Przeglądu Katolickiego", Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1989, ss. 54. Nakład 15.000.Nota redakcji: "Na trzeci z kolei tomik krótkich komentarzy do Ewangelii, którego autorem jest Twardowski, składają się teksty drukowane w ."Przeglądzie Katolickim". Zbiór obejmuje cały rok liturgiczny A". Wznowienia: w tomie WPC 1991, łącznie z póz. 14,l K, wersja znacznie zmieniona.

 24. Stukam do nieba, wiersze wybrała J. Koźbiel, Dom Księgarski i Wydawniczy Fundacji Polonia, Warszawa 1990, ss. 112. Nakł. 10.000. Wspomina się w wywiadach o przedruku książki, np. w Szczecinie, w tym samym roku. Wiersze datowane. Układ tomu poetyckiego: modlitwy do Pana Boga; modlitwy do Matki Bożej; modlitwy do Świętych (m-in. Franciszka z Asyżu. Jana od Krzyża, Teresy od Dzieciątka Jezus, Tomasza z Akwinu); modlitwy do Anioła Stróża.

 25. Tak ludzka, wybór i oprac. A. Iwanowska, posłowie J. Kolarska, Księgarnia św. Wojciecha, bm. br. [1990], ss. 88. Nakł. 20.000. Równolegle wydanie w tym samym opracowaniu, układzie, z posłowiem: Wyd. Literackie "Parnas", bm. [Poznań] 1990, ss. 94. Nakład nie podany. Wiersze maryjne z lat 1944-1989 ułożone chronologicznie.

 26. Nie bój się kochać, wybór, opr. i wstęp B. Arsoba, posłowie A. Sulikowski, Książnica Szczecińska, Szczecin 1991, ss. 48. Nakł. 1.000 egz

 27. Niecodziennik, w serii: Biblioteka "NaGłosu", zbiór anegdot przeplatanych sporadycznie wierszami, red. J. Ulg, wyd. Masza-chaba, Kraków 1991, ss, 56. Nakł. oceniany na co najmniej 60.000 egz. Wznowienia nie podawane przez wydawcę. Kontynuacją tomu jest "Niecodziennik wtóry"

 28. Uśmiech Pana Boga. Wiersze ks. J. T. ilustrowane przez dzieci z Podhala, T. W. "Nasza Księgarnia", Warszawa 1991, ss. 24, ii. Nakład nie podany. Książka przygotowana 7 inicjatywy red. "Płomyka". Ilustracje sporządzili uczniowie w wieku 5-14 lat, z pracowni plastycznej zakopiańskiego Domu Kultury "Jutrzenka".

 29. Wszędy pełno Ciebie..., wybór i oprac. A. Iwanowska, Wyd. Archidiec. Warszawskiej, Warszawa 1991, ss. 240. Wznowienia: wyd, 2, 1990. 10.000 cgz. Komentarze do czytań Ewangelii, na niedziele i święta, / lat 1984-1990, publikowane w tomikach póz. 14, 1S, 22. Najpełniejsze dotąd wydanie kazań poety. Wydane pod kryptonimem Ks. J.T.

 30. Nie martw się, wybór i oprac. B. Arsoba, Książnica Szczecińska, Szczecin 1992, s. 44. Nakł. 1.000 egz. numerowanych. Wydanie bibliofilskie z inicjatywy Barbary Arsoby Wiersz Nic smuć się drukowany osobno - faksymile rękopisu - w "Polonistyce" (1992 nr 7-S), na okl., s. III.

 31. Wiersze, wybór i posłowie W. Smaszcz, Wyd. "Łuk", Białystok 1992, ss.390. Wznowienia: Białystok 19932; Białystok 19943, ss. 422. Cenny reprezentatywny wybór poezji. Obszerne posłowie.

 32. 99 wierszy, posłowie J. Gawlik, Wyd. S. R., Warszawa 1993, ss. 118 Wydanie korsarskie. Wedle oświadczenia poety z dnia 16 marca 1994. rozesłanego do tr/ech dzienników, wydawnictwo nie ujawniło swej nazwy i adresu, tom ukazał się bez zgody autora, bez podpisania umowy, dołączone posłowie zupełnie wypacza sens wypowiedzi poety, zawiera też szereg błędów rzeczowych (por. "TP", 1994, nr 13, s. 11).

 33. Kasztan dla milionera, red. B. Arsoba, Wydawnictwo Barbara, Szczecin 1993. ss. 49. Nakład nie podany. Wznowienia: wyd. 2 zm. 1993.

 34. Krzyżyk na drogę, fot. P. Cieśla, red. J. Ulg, oprac, graf. L. Przybylski, Wydawnictwo "Znak", Kraków 1993, s. 64. [nakł. nie podany], Tom wierszy, związanych z Chrystusem Panem. Interesujące powiązanie poezji z fotografiami krzyżów i kapliczek przydrożnych.

 35. Słowik skowronek. Mini-antologia ornitologiczna, red. R. T. Marchwiński, nakł. Woj. Bibl. Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika, Toruń 1993, s. nib. Wydanie bibliofilskie, nakł. nie podany. Zawiera 12 wierszy oraz posłowie redaktora. Teksty poetyckie dotyczą ptaków, tylko jeden Słowik skowronek jest nowy (aluzja do Szekspira Romeo i Julii).

 36. Tyle jeszcze nadziei, red, i posłowie W. Smaszcz, oprac. graficzne K. Tur, Wyd. "Łuk", Białystok 1993, ss. 34.

 37. Wielkie i małe, Wyd. Literackie "Parnas", Poznań 1993, ss. 80. Tom wierszy o przyrodzie.

 38. Miłość za Bóg zapłać, wybór wierszy J... T... A. Iwanowska, wstępem opatrzyła A. Iwanowska, Spółdzielnia Wydawnicza ANAGRAM, Wyd. Veda, Warszawa 1994, ss. 192. W serii: Antologia Nowej Poezji Polskiej, red. J. Koperski, A. K. Waśkiewicz. Załączono także kalendarium. Wybór wierszy do serii miniaturowej.

 39. Śpieszmy się kochać ludzi, wybór wierszy i posłowie Cz. M. Szczepaniak, Dziecięca Oficyna Wydawnicza, Sejny 1994, ss. 70. Nakł. 100 egz. numerowanych ręcznie.

 40. Trzeba iść dalej czyli spacer biedronki. Wiersze wszystkie 1981-1993, zebrała i oprac. A. Iwanowska, Wyd. Archidiecezji Warszawskie, Warszawa 1994, ss. 296. Wysoki poziom edytorski edycji, załączono cenną bibliografie, s. 271-281, z odnotowaniem miejsca i daty pierwodruku każdego wiersza, z zaznaczeniem zmian tytułów wierszy, ingerencji cenzury itp. Sporadycznie podaje się datę powstania. Zapowiedz pełnej edycji poezji.

 41. Niecodziennik wtóry, wydawnictwa ZNAK, Kraków 1995r,wydanie I, 64 str, zbiór anegdot przeplatanych wierszami, kontynuacja "Niecodziennika".

 42. Sześć pór roku, (Znak) 1995, tom wierszy.

 43. Miłość zdjęta z krzyża, (Parnas) 1995, opracowanie Aleksandra Iwanowska, zbiór prozy i wierszy.

 44. Pewność niepewność, czyli paradoksy, aforyzmy, pytania, złote myśli z wierszy i prozy, (WAW) 1995, opracowanie Aleksandra Iwanowska.

 45. Dzień po dniu, (Elipsa) 1995, kalendarium na każdy rok z cytatami z wierszy ks. Twardowskiego na każdy dzień w opracowaniu Aleksandry Iwanowskiej.

 46. Przed kapłaństwem klękam (Lumen) 1996

 47. Rwane prosto z krzaka (PIW) 1996

 48. Po wszystkie dni, (Parnas),1997, tom wierszy, został także wydany alfabetem Braille'a (Laski).

 49. Dwa osiołki, (Instytut Wydawniczy PAX,) 1997 i późniejsze wznowienie w 2000 r., wybór prozy i wierszy dla dzieci w opracowaniu Waldemara Smaszcz.

 50. Jak tęcza co sobą nie zajmuje miejsca (PIW) 1997, wybór wierszy A. Iwanowskiej.

 51. Miłość miłości szuka. Wiersze 1937-1998, (PIW i Księgarnia św. Wojciecha) 1999, opracowanie A. Iwanowskiej, dwutomowy wybór poezji.

 52. Niebo w dobrym humorze (PIW). 1999

 53. Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego, (Wydawnictwo Literackie) 2000 w opracowaniu A. Iwanowskiej,

 54. Nie tylko wrona chodzi zdziwiona, (PIW) 2000, w opracowaniu A. Iwanowskiej, proza i wiersze dla dzieci.

 55. Kalendarz, (Ad Oculos) 2001, zbiór wierszy i prozy.

 56. Uśmiech na gwiazdkę, (WAW) 2001, proza i wiersze dla dzieci.

 57. Myśli na każdy dzień, (Księgarnia św. Wojciecha) 2002, w wyborze i opracowaniu A. Iwanowskiej

 58. Utwory dla dzieci, (Wydawnictwo M) 2002, pierwsza pozycja edycji "Utworów Zebranych" tegoż wydawnictwa.

 59. Mimo wszystko, (Wydawnictwo M) 2003, felietony i anegdoty zebrane przez A. Iwanowską.

 60. Abecadło dziewięćdziesięciolatka, (Bellona) 2005, opracowanie A. Iwanowska, wiersze i refleksje ewangeliczne, fragmenty felietonów, wywiadów i opowiadań dla dzieci.
 
     
  Pozycje 1-41 opracowano na podstawie monografii prof. Andrzeja Sulikowskiego "Serce czyste... świat poetycki ks. Jana Twardowskiego", za oficjalnym przyzwoleniem autora książki, 42-60 na podstawie stron witryny Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie. Po szczegóły odsyłam do podanych źródeł.